Vilken personlighetstyp är du?

Det är väldigt spännande med olika personligheter! Hur man fungerar och varför. Pappsen och jag har just personlighetstest på jobbsafari och det visade sig att vi var mer olika än vad vi trodde. Men när vi ser beskrivningarna på oss stämmer de in skrattretande väl och vi förstår att vi ofta ser saker på olika sätt.

Min personlighetstyp kallas ISFJ medan Pappsen fick ESTP.

Jag är väldigt introvert medan Pappsen är väldigt extrovert. Det innebär att Pappsen kan prata hål i huvudet på vem som helst och inte tänker sig för innan han öppnar munnen medan jag betraktar, lyssnar och väntar på min tur innan jag säger något.

Jag fick ganska lika mellan förnimmelse och intuition medan Pappsen går på förnimmelse.

Jag är väldigt lyhörd för känslor medan Pappsen mera är tänkande.

Jag är värderande vilket innebär att jag vill planera och se att saker slutförs. Pappsen är uppfattande vilket innebär att han är mera spontan och vill börja med många projekt samtidigt. Inte konstigt att jag mår dåligt när Pappsen drar igång 500 projekt samtidigt med huset och trädgården samtidigt som han hela tiden sprutar ur sig nya idéer!

Prova du också på
http://www.jobbsafari.se/persontypstest

Eller om du är bra på engelska
http://www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp